എഡിറ്റേഴ്സ് ചോയ്സ്

എഡിറ്ററാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ
Saaiq | Sharia Investments
പണം ഇസ്ലാമില്‍ II

പശ്ചാത്തലം പണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ പരമ്പരയുട ഭാഗം ഒന്നില്‍ പണത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക വശത്തെ കുറിച്ച് നാം…

Saaiq | Sharia Investments
ഓഹരി വിപണി

ഒരു ഓഹരി വിപണി എന്നത് പബ്ലിക് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ വ്യപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. സ്റ്റോക്ക്…

Saaiq | Sharia Investments
സക്കാത്ത്

സക്കാത്ത് എന്നത് ദാനധര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കായി സംഭാവന നല്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ബന്ധിത ദൈവിക ബാദ്ധ്യതയും ഇസ്ലാമിന്‍റെ അഞ്ചു സ്തംഭങ്ങളിലൊന്നുമാണ്. നിങ്ങളുടെ…

പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

മനസ്സിലാക്കാം ധാർമ്മിക സമ്പാദ്യം
ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളെ ശരിഅ (Sharia) തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിനിയോഗിക്കുവാനുള്ള വഴികാട്ടിയാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നേയും നിങ്ങളേയും പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്കും ശരിഅ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശരിഅ തത്വങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ കഴിയുന്ന തരം ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആത്മാർഥമായി ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ശരിഅ തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി എങ്ങിനെ സമ്പാദിക്കാം/നിക്ഷേപിക്കാം, സമ്പാദ്യത്തെ ശുദ്ധികരിക്കാം അതുപോലെ സുസ്ഥിരതയോടുകൂടിയ സമ്പാദ്യ ശീലങ്ങളിൽ എങ്ങിനെ ഏർപ്പെടാം എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അടുത്തറിയാം.

ഈ വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും, നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങളെയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദവമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ സംവാദങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും താത്വികമായ (ethical ) സമ്പാദ്യത്തിനും , ആത്മാഭിമാനത്തോടും സുസ്ഥിരതയോടുകൂടിയ ജീവിതത്തിനും നമ്മൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഒരു താത്വികമായ (ethical ) ചിന്താദാരയെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും അതിനെ നമ്മുടെ ദൈനദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം.

അനുബന്ധ വീഡിയോകൾ

ശരിയ അനുവര്‍ത്തിത നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചുള്ളവ
വാർത്താക്കുറിപ്പിൻ്റെ വരിക്കാരാകൂ
പ്രതിവാര/ദ്വൈവാര വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക്
background


ബന്ധപ്പെടുക